NAGRODY - II Edycja Konkursu

W tym roku odbyła się druga edycja konkursu im. Marszałka Marka Nawary na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie w Małopolsce, dotyczące ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, jak również prezentujące sylwetki postaci związanych z samorządem terytorialnym. W tym roku prace mogły być ukierunkowane na tematy szczegółowe, związane ze współpracą samorządów i uczelni, np. na problemy i zagadnienia zlecone przez samorządy, ważne  w praktyce funkcjonowania tych instytucji.

Celem Konkursu jest wyłanianie i nagradzanie osób, które wnoszą znaczący wkład intelektualny, w budowanie Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa szanującego zasadę pomocniczości w stosunku do samorządu terytorialnego. Patronem Konkursu jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

Laureatką nagrody głównej RESPECTUS  w 2018 r.  została Aneta Pawłowska-Legwand za rozprawę doktorską pt.:"Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych ICT w działaniach promocyjnych i informacji turystycznej gmin województwa małopolskiego". Otrzymała nagrodę pieniężną, pamiątkową statuetkę, książkę o pierwszym marszałku oraz zaproszenie od Europosła, Profesora Jerzego Buzka na wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli i zwiedzenie Amsterdamu.

Wyróżnienie w konkursie, które wiąże sie także z nagrodą pieniężną otrzymała Urszula Czajka za pracę magisterską pt. "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym jako element polityki kulturalnej gminy Michałowice".

Uroczystość - zorganizowana przez Fundacje Sapere Auso - odbyła się 18 grudnia w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA - gównego sponsora wielu kategorii nagród regionalnych.

Wręczono nagrody w następujących konkursach:

- na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innnowacji, rozwoju regionalnego i technologii;

- na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska;

- o nagrodę HOCHTIEF Polska SA;

- o nagrodę RESPECTUS im. Marszałka Marka Nawary.

Zaproszenie otrzymali Laureaci nagród wraz ze swoimi promotorami, a także fundatorzy nagród. Samorząd Małopolski reprezentował Prof. Jan Duda, radny województwa. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie reprezentował Piotr Skrzyniarz, kierownik Zespołu Dotacji. Obecny był także przedstawiciel firmy HOCHTIEF Polska SA.

Gospodarzem miejsca spotkania był dr Jan Pamuła, Prezes MARR SA, który jest - jako osoba prywatna - współfundatorem nagrody im. Marka Nawary. Zaproszenie na spotkanie wysłane przez naszą Fundację przyjęli także Robert Romanowski oraz dr Kazimierz Wojtas - także współfundatorzy nagrody im. Marka Nawary.

Uroczystośc prowadził Aleksander Palczewski, Prezes Fundacji Sapere Auso.

 

>>