UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

Ubiegłoroczna, czwarta edycja Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie w Małopolsce, dotyczące ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego nie mogła się odbyć w terminie. Decyzją organizatorów termin zgłaszania prac obronionych w latach 2018, 2019 i 2020 został przedłużony do 20 lutego br.

SKŁAD JURY

Przewodniczący - dr Stanisław Bisztyga, radny województwa małopolskiego

Maciej Kilijański, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

dr Rafał Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

dr Aneta Pawłowska-Legwand, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Laureatka nagrody głównej RESPECTUS w II edycji Konkursu im. Marszałka Marka Nawary w 2018 r.

dr Mateusz Tomal, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Laureat nagrody głównej RESPECTUS w III edycji Konkursu im. Marszałka Marka Nawary w 2019 r.

LAUREACI IV EDYCJI ZA ROK 2020:

Nagroda główna RESPECTUS

- dr  Maciej Jagódka

za rozprawę doktorską pt.: Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej - na przykładzie Małopolski, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Pruska, Uniwersytet Ekonomiczny, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Kraków 2020.

I wyróżnienie w kategorii prac doktorskich

dr Aneta Oleksy-Gębczyk

za rozprawę doktorską pt.: Kształtowanie relacji z interesariuszami jednostek samorządu terytorialnego, wykonaną pod kierunkiem prof. UEK dr hab. Agaty Niemczyk (promotor pomocniczy: dr Marek Reichel), Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Kraków 2019.

II wyróżnienie w kategorii prac doktorskich

dr Elżbieta Stach

za rozprawę doktorską pt.: „Turystyka szkolna dzieci i młodzieży na przykładzie szkół krakowskich” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Kurka (promotor pomocniczy: dr Robert Pawlusiński), Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Kraków 2019.

 

Uroczystość odbyła się w Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej. Nagrody wręczali:

Pan Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego

Pani Monika Karlińska-Nawara, prezes zarządu Fundacji im. Marszałka Marka Nawary

Pani Aneta Pawłowska-Legwand, przedstawicielka Jury.

 

W uroczystości uczestniczył także Pan dr Henryk Kretek, reprezentujący Biuro Poselskie Pana Prof. Jerzego Buzka, europarlamentarzysty, który co roku zaprasza Laureata nagrody głównej Respectus na spotkanie do Brukseli lub Strasburga. Tak było i tym razem. P. Maciej Jagódka został zaproszony na spotkanie z Panem Premierem Jerzym Buzkiem, jak tylko ustąpi pandemia, a podczas uroczystości otrzymał list gratulacyjny od Pana Premiera i pamiątkową książkę.

Uroczystość zwieńczył koncert zespołu Stanisława Słowińskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych skrzypków jazzowych młodego pokolenia.

Muzycy zagrali kompozycje Stanisława Słowińskiego oraz autorskie opracowania utworu Fryderyka Chopina, w których genialne frazy najwybitniejszego polskiego kompozytora połączono ze swobodą jazzowej improwizacji.

 

SKŁAD ZESPOŁU STANISŁAW SŁOWIŃSKI ACOUSTIC TRIO

Stanisław Słowiński - skrzypce

Franciszek Raczkowski - piano

Justyn Małodobry - kontrabas

 

PODZIĘKOWANIA

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary składa wyrazy wdzięczności i podziękowania:

- na ręce Pana Dariusza Styrny, dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego dla wszystkich Osób zaangażowanych w organizację konkursu i uroczystości;

- na ręce Pana Stanisława Słowińskiego za wykonanie koncertu „pro bono”;

- wszystkim Fundatorom za wpłaty na fundusz nagród im. Marka Nawara;

- wszystkim Wspaniałym Gościom, przybyłym na uroczystość,  za jej uświetnienie swoją obecnością.