FUNDATORZY KONKURSU

Dr Stanisław Bisztyga – ekonomista, menadżer, polityk, wykładowca akademicki. Wieloletni radny miasta Krakowa i senator VII kadencji, wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Jego małżonka Wiktoria co roku podczas mszy św. odprawianych w Bazylice Mariackiej za śp. Marka Nawarę uświetnia ceremonię swym koloraturowym śpiewem. [od pierwszej edycji]

Anna Czech – tarnowianka. Od 1998 dyrektor Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie, który w tym czasie rozszerzył swoją działalność,
m.in. powstało nowoczesne centrum onkologiczne, z kompleksową opieką nad pacjentem onkologicznym oraz jedyny w regionie
Ośrodek Zdrowia Psychicznego. Radna miasta Tarnowa (2002-2015), poseł na Sejm RP VIII kadencji. Niestrudzona działaczka społeczna, założyła Fundację „Kromka Chleba”, prowadzącą m.in. noclegownię dla osób bezdomnych, obecnie kończy budowę  stacjonarnego Hospicjum Via Spei dla chorych na raka, budowanego na działce pozyskanej przy istotnym zaangażowaniu marszałka Marka Nawary (otwarcie hospicjum jest planowane w 2020 r.)

Prof. Tadeusz Grabiński - rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach: 1996-2002, specjalista w zakresie informatyki gospodarczej, ekonomiki finansowej, prognozowania i statystyki. Przyjaciel Marka Nawary, pełnomocnik finansowy kampanii wyborczych Wspólnoty Małopolskiej. [od pierwszej edycji]

Dr hab. inż. Jerzy Jedliński - pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, stypendysta Fundacji Humboldta, w okresie 1994-2010 - samorządowiec: wiceprezydent Krakowa, radny miasta Krakowa,
radny Województwa Małopolskiego, sekretarz Związku Miast Polskich, przewodniczący zespołu ds. administracji publicznej
i bezpieczeństwa obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; przyjaciel i bliski współpracownik Marka Nawary,
także we Wspólnocie Małopolskiej. [od pierwszej edycji]

Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk - historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała w Przedsiębiorstwie Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie, gdzie kierowała Pracownią Konserwacji Drewna. Od 2010 r. jest zatrudniona w Małopolskim Urzedzie Wojewódzkim, aktualnie jako dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego. Z Markiem Nawarą łączyła ją przyjaźń od czasów nauki w tej samej klasie w IX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. [od pierwszej edycji]

Maciej Kilijański - absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990) oraz Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie - dyplom Master of Business Administration University of Teeside (2001). Wieloletni pracownik samorządowy - 1992-1999 Urząd Miasta Krakowa, 1999 – do dzisiaj Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W latach 1999-2002 Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary i m.in. współrealizator Małopolskiej Listy Szans- konsultacji społecznych dotyczących kierunków rozwoju Małopolski.

Witod Kozłowski – marszałek województwa małopolskiego, samorządowiec. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i wielu studiów podyplomowych. Pracował m.in. jako nauczyciel, wizytator i następnie dyrektor w kuratorium oświaty, od 1998 przez 20 lat pełnił funkcję sekretarza powiatu nowosądeckiego. W latach 1998–2010 oraz 2014-2018 był radnym województwa (w 2002 r. wybrany z list Wspólnoty Małopolskiej Marka Nawary). W czerwcu 2018 został prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, a w grudniu tego samego roku został wybrany marszałkiem Małopolski VI kadencji.

Dr inż Leszek Krupa - specjalista w zakresie metalurgii i odlewnictwa, przedsiębiorca. Radny Miasta Krakowa w latach 1998-2002.
Przyjaciel Marka, wieloletni współpracownik w kampaniach wyborczych Wspólnoty Małopolskiej. [od pierwszej edycji]

Józef Lassota - polityk, samorządowiec, działacz sportowy. Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem, zawodowo pracował najpierw
w Mielcu, a potem w Krakowie. Założyciel krakowskiej i małopolskiej „Solidarności”, jako jeden z przywódców strajku internowany przez
kilka miesięcy. Po 1990 r. dyrektor Urzędu Wojewódzkiego, wicewojewoda krakowski, Prezydent Miasta Krakowa (1992-1998),
radny miasta Krakowa (1994-2006) i radny województwa małopolskiego (2010-2011), poseł na Sejm RP III, VII i VIII kadencji.

Andrzej Masny - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a wcześniej V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego.
W latach 1998-2006 był radnym miejskim w Wieliczce, a w latach 2006-2014 radnym i członkiem Zarządu Powiatu Wielickiego. Od początku powstania Samorządu Województwa pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Organizacji. [od pierwszej edycji]

Jan Michalski - artysty grafik, absolwent Wydziału Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1988 – 1998 wykładowca
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, od roku 1992 współpraca, a w latach 1993-95 szef edycji Czasu Krakowskiego.
W latach 1995-2012 współtwórca i współwłaściciel studia graficznego i drukarni Fabryka Grafiki. Autor graficznej oprawy każdej kampanii wyborczej Marka Nawary, a także wydawnictw Fundacji. W roku 2018 i 2019 opracował graficznie i wydał II i III Tom Monografii Historycznej Gminy Michałowice na zlecenie Gminy Michałowice. [od pierwszej edycji]

Józef Mroczek – samorządowiec, działacz opozycji demokratycznej (1980-1989), założyciel i działacz NSZZ Solidarność, Wydawca
i współwydawca wielu czasopism podziemnej Solidarności (m.in. „Paragrafu”). Radny województwa małopolskiego (1998-2002), współzałożyciel Wspólnoty Małopolskiej, wicestarosta bocheński (2014-2018), obecnie radny powiatu bocheńskiego.

Prof. Wacław Muzykiewicz – dr hab. nauk technicznych inż., profesor AGH; członek Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej i prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (2002-2016); wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Działa aktywnie na rzecz środowiska naukowo-technicznego oraz samorządu gospodarczego branży metali nieżelaznych. W przyjacielskich relacjach z Markiem Nawarą pozostawał od czasu współpracy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Wyrobów Metalowych „POLMETAL” w latach 1984-1985, łączyły ich studia na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. [od pierwszej edycji]

Bogusław Nowak – dyrektor naczelny Opery Krakowskiej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Radia i Telewizji, realizator produkcji filmowych, teatralnych i telewizyjnych, zawodowo związany m.in. ze Starym Teatrem w Krakowie, Radiem Kraków (1995-2000, Prezes Zarządu) i Oddziałem TVP w Krakowie (2004-2007, dyrektor). W pierwszej kadencji samorządu województwa wspólnie z marszałkiem Markiem Nawarą zainicjowali budowę gmachu Opery Krakowskiej, by ponownie wspólnie – już w trzeciej kadencji – uroczyście ją otworzyć. Współorganizator m.in. Festiwalu Mrożka (1990), Europejskiego Miesiąca Kultury (1992), plenerowych przedstawień, czy koncertów takich jak „Nowy Rok w Wiedniu – Ostatki w Krakowie”.

Prof. Krzysztof Orzechowski – aktor, reżyser, pedagog. Ukończył Wydział Aktorski w PWST w Krakowie (ob. Akademia Sztuk Teatralnych) oraz Wydział Reżyserii w PWST w Warszawie (ob. Akademia Teatralna). Zagrał szereg ról aktorskich i zrealizował ponad 40 spektakli teatralnych i telewizyjnych. Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Bagatela (1997-99), dyrektor Teatru im. J. Słowackiego (1999-2016)
- powołany przez marszałka Marka Nawarę. Dzięki jego staraniom powstał Małopolski Ogród Sztuki, a także zrewitalizowano magazyn kostiumów i rekwizytów przy ul. Radziwiłłowskiej. W 2002 wspólnie z Anną Dymną otworzył Krakowski Salon Poezji, w którym wielokrotnie występował. Od 1981 zajmował się dydaktyką na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej. Obecnie dziekan Wydziału Aktorskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Maciej Ostrowski – historyk UJ, samorządowiec, wiceburmistrz i Burmistrz Myślenic w latach 2003-2018, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego, przedsiębiorca. Współzałożyciel i sekretarz Wspólnoty Małopolskiej. Przyjaciel i uczeń Wybitnego Samorządowca Marka Nawary. Inicjator nadania ronda w Myślenicach - Zarabie im. Marszałka Marka Nawary.

Dr Jan Pamuła – ekonomista, menadżer, polityk, wykładowca akademicki. B. Prezes zarządu krakowskiej izby rzemieślniczej i b. wiceprezes zarządu Banku Przemysłowo-Handlowego, poseł na Sejm I kadencji oraz przewodniczący klubu parlamentarnego Kongresu Liberalno-
-Demokratycznego. W latach 2008–2016 Prezes zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków - Balice sp. z o.o., w latach 2017– 2018 Prezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., a obecnie Prezes zarządu Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje Sp. z o.o.
[od pierwszej edycji]

Dr Artur Paszko - kulturoznawca, wykładowca akademicki, menadżer i działacz społeczny. Długoletni współpracownik Marka Nawary. 
W latach 2007-2009 dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Aktualnie Prezes zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. [od pierwszej edycji]

Dr Aneta Pawłowska-Legwand - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, geograf, dziennikarz i doktor Nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. Pracuje na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka nagrody głównej RESPECTUS w II edycji Konkursu im. Marszałka Marka Nawary w 2018 r. za pracę doktorską
pt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT w działaniach promocyjnych i informacji turystycznej gmin województwa małopolskiego”.

Władysław Pazdan, wieloletni wójt gminy Limanowa od 2001 r., a wcześniej zastępca wójta oraz przewodniczący Związku Dorzecza Rzeki Łososiny. Jest absolwentem Wydziału Zoologicznego Akademii Rolniczej w Krakowie. Z administracją lokalną związany od początku swojej pracy zawodowej. W trudnym górzystym terenie, z miejscami osuwiskowymi, z sukcesem rozwija gminę ciesząc się sympatią ludzi i wielkim poważaniem kolegów samorządowców, wśród których był też Marek Nawara. [od pierwszej edycji]

Janusz Potaczek - przez prawie dwie dekady pełnił funkcję wójta gorczańskiej gminy Niedźwiedź. Troskliwie dbał o zrównoważony rozwój tego urokliwego miejsca o niezwykłych walorach kulturowych i turystycznych. Wielokrotnie nagradzany, także w głosowaniach mieszkańców Małopolski, otrzymał wiele regionalnych tytułów np: „Najlepszy Wójt”, czy też „Najpopularniejszy Wójt Małopolski”. Jest pasjonatem twórczości Władysława Orkana. Z Markiem Nawarą łączyły go więzi współpracy samorządowej oraz serdecznej, osobistej przyjaźni. 
[od pierwszej edycji]

Jan Puchała - samorządowiec i menadżer, w latach 2006-2018 starosta limanowski, przyjaciel Marka Nawary ze Wspólnoty Małopolskiej. Autor sukcesu rozwoju powiatu limanowskiego, laureat wielu wyróżnień m.in. „Człowieka Roku Polskiego Samorządu 2013”, czy „Najlepiej Zarządzany Powiat w Polsce”, otrzymał nagrodę Centrum im. Adama Smitha. Obecnie jest radnym powiatu limanowskiego i pracuje
w biznesie. [od pierwszej edycji]

Waldemar Rataj - prawnik, politolog, specjalista w dziedzinach zarządzania strategicznego i komunikacji społecznej. Doradca ds. reform ustrojowych i administracji publicznej w rządach Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka. Współtwórca wielu przedsięwzięć obywatelskich (Centrum im. Mirosława Dzielskiego, Fundacji Konkurs Pro Publico Bono, Karty Solidarności). Prezes Fundacji Kolegium Wigierskie oraz Towarzystwa Pracy Organicznej im. M. Dzielskiego i H. Cegielskiego. Przewodniczący Rady Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono. Realizuje liczne projekty w zakresie muzealnictwa i zarządzania dziedzictwem narodowym. [od pierwszej edycji]

Robert Romanowski – ekonomista, samorządowiec, menadżer. Wicedyrektor Wydziału Handlu w Urzędzie Miasta Krakowa (1991-1998), Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (1998-2003), Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta SA (2003-2004).
Od roku 2004 zarządza hotelami sieciowymi (Holiday Express, Best Western Premier), aktualnie jako Prezes Zarządu Hotel Swing Sp. z o.o.
w Krakowie. Ideę samorządu – jak sam mówi – „zgłębiał u boku niedoścignionego mistrza i Przyjaciela – śp. Marka Nawary”. [od pierwszej edycji]

Antoni Rumian – samorządowiec, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, pracownik naukowy AR (1988-1994). Karierę samorządową rozpoczął od funkcji zastępcy wójta Michałowic (1993-1995), potem był komisarzem i wójtem w gminie Biskupice (1995-1999), dyrektorem Departamentu Gospodarki, Rolnictwa i Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim (1999–2002). Nieprzerwanie od 2003 r. jest wójtem Michałowic, gdzie w kolejnych wyborach wygrywa w pierwszej turze, będąc docenianym przez mieszkańców za dobre zarządzanie
i zrównoważony rozwój gminy. Z Markiem Nawarą łączyła go przyjaźń, gra w brydża i wakacyjne podróże.

Andrzej Sasuła - fizyk, samorządowiec, góral. Kiedyś radny i wiceburmistrz Makowa Podhalańskiego, ostatno Kurator Oświaty
w Województwie Bielskim, radny i Wicemarszałek Małopolski, kanclerz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu. Przyjaciel i współpracownik Marka Nawary, wiceprzewodniczący Wspólnoty Małopolskiej.
Prezes Oddziału Babiogórskiego Związku Podhalan i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku Podhalan. [od pierwszej edycji]

Lucyna i Piotr Skalscy – krakowscy przedsiębiorcy, właściciele firmy „Skalski”, od wielu lat hojni filantropi. Fundatorzy m.in. Ołtarza Trzech Tysiącleci na Skałce. Piotr Skalski za zasługi dla Kościoła został uhonorowany przez Papieża Benedykta XVI orderem Rycerskim Św. Sylwestra, najwyższym świeckim orderem papieskim. Państwo Skalscy byli wieloletnimi przyjaciółmi Marka Nawary. [od pierwszej edycji]

Adam Skorut – małopolski przedsiębiorca, od dwóch dekad właściciel spółki „Skorut Systemy Solarne”, pionierskiej w zakresie projektowania i realizacji technologii służących ochronie środowiska, wyposażonej w nowoczesne laboratorium,  z którego korzystają także studenci, patron nowo utworzonej klasy o profilu energii odnawialnej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
i sponsor jego wyposażenia. W latach 1980-1998 mieszkał w Australii, gdzie prowadził m.in. firmy budowlane. Pasjonat egzotycznych podróży, społecznik, filantrop. Przyjaciel Marka Nawary z czasów „Wspólnoty Małopolskiej”.

Dr Rafał Solecki – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie
od początku powstania tej instytucji Województwa Małopolskiego (12 lat). Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami współfinansowanymi
z funduszy Unii Europejskiej. Trener europejski, wykładowca, praktyk, autor publikacji dotyczących rozwoju regionalnego i funduszy UE, samorządowiec.

Łukasz Strutyński - radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (studia MBA), pracownik Związku Miast Polskich. W latach 2016 - 2019 wiceprezes Apollo Film Sp. z o.o., w latach 2013-2016 członek zarządu
MPL Kraków - Balice Sp. z o.o., wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - sekretarz Marszałka Marka Nawary. [od pierwszej edycji]

Rafał Then – audytor wewnętrzny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo Hutniczej (studia podyplomowe). Wykładowca na studiach podyplomowych, specjalista z zakresu prawa samorządowego, zamówień publicznych oraz prawa gospodarczego. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - asystent marszałka Marka Nawary. Zawodowo związany z administracją publiczną i sektorem gospodarczym (spółki kapitałowe). [od pierwszej edycji]

Dr Kazimierz Wojtas – doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. W przeszłości był dyrektorem ds. technicznych w firmach związanych z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną. Prywatnie kuzyn Marka,
z którym od dziecinnych lat dzielił „szkolną ławę” oraz wiele pasji, w tym do brydża i do narciarstwa. Miłośnik kultury francuskiej oraz sportu. [od pierwszej edycji]

Marcin Wojtas - elektronik i programista, absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo--Hutniczej w Krakowie, szef developmentu w firmie Semihalf. [od pierwszej edycji]

Anna Wyroba - wieloletni pracownik samorządowy. W latach 1999 – 2010 Dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, od 9 lat pracuje w Zarządzie  Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Trener, wykładowca i współautor wielu programów
i projektów szkoleniowych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej  - samorządowej. Audytor systemów zarządzania jakością
w administracji publicznej i współautor książek o tej tematyce. Pasjonatka, sercem oddana samorządowi. [od pierwszej edycji]

Dr Leopold Zgoda - absolwent i doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Filozof, etyk, samorządowiec. Delegat Małopolski na I Zjazd NSZZ „Solidarność” w 1981 r.
w Gdańsku. Radny Miasta Krakowa II i III kadencji. B. przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Współpracuje z wieloma organizacjami non-profit,  jest honorowym przewodniczącym Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono. [od pierwszej edycji]

Zbigniew Żaba - kapucyn, definitor Prowincji Austriackiej i Południowego Tyrolu, duszpasterz chorych w szpitalu w Klagenfurcie, gdzie przebywał Marek Nawara po wypadku w Alpach, i z którym przyjacielskie kontakty utrzymywał aż do śmierci. Koncelebrował liturgię pogrzebową i msze święte rocznicowe Marka. Obecnie pracuje w Innsbrucku. [od pierwszej edycji]

>> do góry