NAGRODY - III Edycja Konkursu 2019

Nagroda główna RESPECTUS – dr Mateusz Tomal za rozprawę doktorską pt.: Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Nalepki (dr Agnieszka Małkowska, promotor pomocniczy), Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Kraków 2019.

Wyróżnienie w kategorii prac doktorskich – dr inż. arch. Mariusz Łysień za rozprawę doktorską pt.: Związki funkcjonalno-przestrzenne miasta z rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tys. mieszkańców, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. arch. Elżbiety Węcławowicz–Bilskiej – Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Kraków 2018.

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich – mgr Barbara Walas i mgr Marta Waga za pracę pt.: Kalwaria Zebrzydowska - projekt systemu przestrzeni publicznych w mieście, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Matyldy Wdowiarz-Bilskiej, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Kraków 2018.

Wyróżnienie w kategorii prac licencjackich – Aleksander Kubas za pracę pt.: Znaczenie współfinansowania ze środków unijnych dla zarządzania finansami lokalnymi na przykładzie gminy Oświęcim, napisaną pod kierunkiem dr Jacka Puchały, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Oświęcim 2018.

 

>>