V EDYCJA KONKURSU 2021

Przyznano jedną główną nagrodę oraz wyróżnienie. Wręczenie nagród odbędzie się w maju. O dokładnym terminie zostaną indywidualnie powiadomieni Laureaci. Do V edycji Konkursu wpłynęło mniej prac niż ubiegłymi laty i dlatego zostało powołane Jury w nieco mniejszym składzie. Przewodniczącym Jury był – podobnie jak we wszystkich poprzednich edycjach konkursu – dr Stanisław Bisztyga, radny województwa małopolskiego. Podjęte decyzje dotyczące osób nagrodzonych były tym razem jednomyślne. Nazwiska Laureatów zostaną podane w dniu wręczania nagród.

 

REGULAMIN