Wydarzenia

Prace konkursowe do VI edycji można składać do końca marca 2023

Termin składania prac na VI Konkurs im. Marszałka Marka Nawary za rok 2022 na najlepsze prace naukowe - licencjackie, magisterskie i doktorskie o tematyce samorządowej został przedłużony do końca marca 2023. Prace należy składać do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wręczenie nagród odbędzie się przed wakacjami.

Niezależnie od tego zapraszamy studentów i doktorantów podejmujące w swoich rozprawach tematykę samorządową do współpracy z władzami gmin, powiatów i województw. W ten sposób spełniać się będzie wizja Patrona Konkursu, by samorządy współpracowały z uczelniami nie tylko przy wielkich zleceniach badawczych, ale i przy rozwiązywaniu codziennych problemów. Nawet prace licencjackie, ukierunkowane na potrzeby lokalne mogłyby pomóc mniejszym gminom zebrać materiał badawczy, by wesprzeć proces decyzyjny, czy rozwiązywanie problemu ich mieszkańców.

Rok 2022 pełen wspaniałych projektów

W roku 2022 Fundacja zrealizowała wiele wspaniałych projektów. Kolejne doświadczenia zostały zebrane w zarówno projektach ekologicznych, jak i edukacyjnych. Dwa projekty skierowane były do dzieci z Ukrainy. Dorobek Fundacji to nie tylko nowe znajomości i przyjaźnie, ale także wystawy on-line oraz materiały dydaktyczne udostępnione na stronie www. Dziękujemy wszystkim zaprzyjaźnionym organizacjom pozarządowym, placówkom oświatowym, w tym przede wszystkim Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych, Sołtysom i Kołom Gospodyń Wiejskich oraz uczestnikom zajęć - mieszkańcom naszej części Małopolski. Oby współpraca trwała także w kolejnych latach i przynosiła radość społeczności lokalnej.

Życzenia Świąteczne


Kiedy wieczorna gwiazda zaświeci nad domami,
a Wy będziecie dzielić się słowami, kiedy usiądziecie
w rodzinnym kole, przy zielonej choince
i świątecznym stole - sercem będziemy z wami. Najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt życzy Fundacja Marszałka Marka Nawary.

OTULENI MAŁOPOLSKĄ - niebiesko-żółta perspektywa dziedzictwa kulturowego i współczesnej gościnności

 
Fundacja rozpoczęła realizację integracyjnego projektu edukacji regionalnej dla dzieci z Ukrainy i ich polskich przyjaciół uczących się w zaprzyjaźnionych z Fundacją szkołach podstawowych
w Więcławicach Starych oraz w Luborzycy. Tematyka przewodnia to legendy krakowskie i małopolskie. Dzieci ukraińskie poznawać będą nowe miejsce do życia, mieszkających tu ludzi, ich tradycje i historie. Dzieci polskie towarzyszyć im będą w warsztatach i wycieczkach krajoznawczych utrwalając sobie wiedzę o regionie i wzmacniając dumę z jego bogatego dziedzictwa. Będą się też uczyć bycia opiekuńczymi przewodnikami.

EKO GESTY DLA NASZEJ PLANETY


Fundacja otrzymała grant z Województwa Małopolskiego na realizację zadania publicznego pn. EKO GESTY DLA NASZEJ PLANETY. Projekt, którego zakończenie przewidzane jest 31 grudnia br. ma charakter ekologiczny. Dedykowany jest ukraińskim dzieciom i ich opiekunom, którzy przybyli do Polski uciekając przed wojną, a którym chcielibyśmy – w atrakcyjny sposób - pokazać standardy postępowania z odpadami, które na co dzień produkujemy, a także uwrażliwić ich na potrzebę ochrony środowiska.

«« pierwsza  |  « poprzednia  |  strona 1 z 30  |  następna »  |  ostatnia »»