ŹRÓDŁA WIEDZY O PARAFII RACIBOROWICKIEJ

MINI-PORTAL ŹRÓDEŁ WIEDZY O PARAFII W RACIBOROWICACH I JEJ HISTORYCZNYM PATRONIE JANIE DŁUGOSZU

Jednym z przedsięwzięć realizowanego przez Fundację im. Marszałka Marka Nawary projektu „Raciborowicka świątynia Jana Długosza w blasku jesieni polskiego średniowiecza” jest „MINI-PORTAL WIEDZY”.

„MINI-PORTAL WIEDZY” zawiera liczne artykuły, książki i inne przyczynki na temat różnorodnych aspektów historii i kultury naszej „małej ojczyzny”, skupionej wokół raciborowickiej świątyni, fundowanej przez Kronikarza Jana Długosza.

  • Na temat kościoła w Raciborowicach – najcenniejszego skarbu, jaki ofiarowała nam „złota jesień polskiego średniowiecza”, jak ów wspaniały okres nazwał wybitny historyk Henryk Samsonowicz - udało się zgromadzić zdecydowaną większość istniejących źródeł: artykułów naukowych i popularnych oraz fragmentów publikacji książkowych. Być może jest to więc najpełniejszy korpus źródeł na temat tej świątyni, zgromadzony w jednym miejscu.
  • Portal mieści również wiele interesujących materiałów dotyczących regionu, a zwłaszcza jego tradycyjnej kultury ludowej, w tym także prace etnograficzne wydane w XIX wieku i w okresie przedwojennym – często prawdziwe „białe kruki”, bardzo trudno dostępne w oryginałach dla zainteresowanych czytelników i badaczy
  • Osobną grupę tematyczną stanowią źródła poświęcone postaci Jana Długosza. Również  wśród nich znajdują się artykuły mało znane, niełatwo osiągalne, rozproszone po różnych periodykach naukowych, ale wartościowe, mogące ukazać tę wielką postać barwnie,  wielowymiarowo i ciekawiej, niż w uproszczonej szkolnej wersji.

PORTAL JEST INTERNETOWYM ZBIOREM DOKUMENTÓW, ŹRÓDEŁ, FAKTÓW I CIEKAWOSTEK  DOTYCZĄCYCH OBSZARU PARAFII RACIBOROWICKIEJ I ZWIĄZANYCH Z NIĄ POSTACI. JEGO OBECNA ZAWARTOŚĆ, CHOĆ BOGATA I INTERESUJĄCA, TO TYLKO POCZĄTEK. PORTAL POZOSTAJE OTWARTY DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

Jeśli ktoś z Czytelników tego Miniportalu posiada interesujące stare dokumenty lub publikacje, także stare fotografie, listy, wspomnienia – cokolwiek, co stanowi nawet drobny przyczynek do historii parafii raciborowickiej i ludzi tu mieszkających – prosimy o sfotografowanie, zeskanowanie, opisanie szczegółow i przesłanie do Fundacji w celu udostępnienia ich innym mieszkańcom i pasjonatom historii. Może w ten sposób uda się ocalić jakąś cząstkę kultury i jakiś jej ślad uchronić od zapomnienia. Gorąco zapraszamy do współpracy!