MOBILNA WYSTAWA

 

Projekt graficzny i przygotowanie do druku: Fabryka Grafika JAN MICHALSKI. Plansze wydrukowano na podłożu dibond, format 100 x 70 cm.