ZABYTKOPOZNAWCZE SPOTKANIA WARSZTATOWE

Realizowany przez Fundację im. Marszałka Marka Nawary projekt pn.: „Raciborowicka świątynia Jana Długosza w blasku jesieni polskiego Średniowiecza” wpisuje się w przygotowania społeczności lokalnej do zbliżających się wielkich rocznic związanych z parafią w Raciborowicach (550 rocznica), fundatorem świątyni Janem Długoszem (605 rocznica urodzin i 540 rocznica śmierci), a także 200 rocznicą powstania Szkoły Podstawowej w Raciborowicach (w 2019 r.) noszącej imię słynnego kronikarza dziejów Polski.

Jedno z działań projektu - Zabytkopoznawcze Spotkania Warsztatowe -ma więc na celu uprzystępnienie młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Raciborowicach wiedzy o dziedzictwie kulturowym obszaru, gdzie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy pochodzący z XV w., jest nie tylko wybitnym gotyckim dziełem, ale także materialnym nośnikiem pamięci zbiorowej - unikatowym locus memoriae. Ponadto Świątynia jest powiązana z wybitną postacią - Jana Długosza (1415-1480) – sławnego historyka Polski, autora 12 ksiąg Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, a także fundatora raciborowickiego kościoła i Patrona Szkoły Podstawowej w Raciborowicach.

Zabytkopoznawcze Spotkania Warsztatowe prowadzą profesjonalne animatorki kultury, związane z Fundacją „Plenerownia”:

Katarzyna Zarzycka – historyczka sztuki, animatorka kultury, autorka reportaży, wydawnictw i materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego, edukacyjnych książek dla dzieci, programów i projektów edukacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego, kuratorka wystaw.

Barbara Łepkowska – historyczka sztuki, absolwentka edukacji artystycznej ASP w Krakowie,  animatorka kultury, edukatorka muzealna, graficzka komputerowa, fotografka, autorka wielu projektów i materiałów dotyczących dziedzictwa.

I cykl/ 12 czerwca 2018 r.
Pierwsze spotkanie odbyło się w sali teatralnej Szkoły Podstawowej w Raciborowicach, gdzie dzieci podczas interaktywnych zajęć dowiadziały się o dziedzictwie kulturowym - materialnym i niematerialnym - i jego obecności w naszym otoczeniu.
I cykl/ 14 czerwca 2018 r.
Spotkanie drugie miało charakter „empiryczny”. Odbyło się już w kościele, gdzie uczestnicy mogli dotknąć, zobaczyć i poczuć to wszystko co składa się na historię najważniejszego w naszej okolicy zabytku i jego ogromną wartość „materialną” i niematerialną”.
I cykl/ 15 czerwca 2018 r.
Spotkanie trzecie było wspólną, twórczą zabawą polegającą na projektowaniu i budowaniu wielkich obiektów z… pudełek kartonowych z użyciem własnej inwencji oraz z wykorzystaniem nabytej na poprzednich warsztatach wiedzy o architekturze. Po budowaniu nastąpiło wielkie wspólne burzenie, a następnie wielkie grupowe sprzątanie.

DRUGI CYKL WARSZTATÓW O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM – październik 2018 r.

Co to jest zabytek? Czy dziedzictwo kulturowe można zjeść? Jakie obiekty znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce i czy kościół w Raciborowicach ma z nimi coś wspólnego? Nad odpowiedziami na te i inne pytania zastanawiali się uczniowie klas czwartej i piątej Szkoły w Raciborowicach na warsztatach zabytkoznawczych, które poprowadziły Barbara Łepkowska i Katarzyna Zarzycka z Fundacji Plenerownia i Stowarzyszenia Historyków Sztuki na zlecenie Fundacji im M. Marszałka Marka Nawary.

Pierwszego dnia warsztatów dzieciaki pracowały z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych z Przenośnego Centrum Interpretacji Dziedzictwa, w ten sposób zdobywając szereg teoretycznych wiadomości związanych z tematem zabytków, tradycji, zwyczajów, pomników historii itd. Wiedzę miały szansę wypróbować w praktyce, wcielając się w role kuratorów, konserwatorów oraz muzealników i badając, opisując oraz prezentując rozmaite artefakty ze starego kufra. Znalazły się wśród nich m.in. ludowe świątki, pocztówki dźwiękowe, podkowa, a nawet butelka Polo Cocty. Dla uczniów zadanie było nie lada wyzwaniem ale i olbrzymią frajdą.

Drugiego dnia warsztatów mieli okazję wcielić się w detektywów i poznawać tajemnice miejscowego kościoła. Nie tylko poznali szereg pojęć z zakresu sztuki, ale nauczyli się uważnie patrzeć, łączyć fakty i doceniać, że mają w miejscowości wspaniały zabytek, z którego historii mogą być dumni.

Trzeciego dnia uczniowie rozwijali swoje kompetencje kreatywne, projektując tryptyk inspirowany zabytkami z okresu średniowiecza, a także przetwarzali detale architektoniczne kościoła w inne formy artystyczne.