„Raciborowicka świątynia Jana Długosza w blasku jesieni polskiego średniowiecza”

Projekt „Raciborowicka świątynia Jana Długosza w blasku jesieni polskiego średniowiecza” jest realizowany przez Fundację im. Marszałka Marka Nawary jako zadanie publiczne w dziedzinie kultury, zlecone przez Województwo Małopolskie na podstawie umowy nr I/876/KD/1205/18 z dn. 7 maja 2018 r.) w okresie od 26 kwietnia do 29 grudnia 2018 r. Projekt otrzymał także dofinansowanie z Gminy Zielonki do wkładu własnego na podstawie umowy nr ROP.520.16.2018  z dn. 2 lipca 2018 r.

Celem projektu jest rewitalizacja elementarnych treści, współtworzących fundamenty tożsamości kulturowej i samoidentyfikacji ludności od pokoleń zakorzenionych w Raciborowicach i parafii raciborowickiej, która w najbliższych latach będzie obchodzić swoje 550 lecie.  Treści te od wieków koncentrują się wokół XV-wiecznego kościoła pw. św. Małgorzaty, a także wokół postaci jego fundatora Jana Długosza.

Projekt składa się z 4 głównych działań:

  • Przeprowadzenie 2 cykli ZABYTKOPOZNAWCZYCH SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH dla uczniów Szkoły Podstawowej w Raciborowicach.
  • Wykonanie miniportalu pod roboczą nazwą "ŹRÓDŁA WIEDZY O PARAFII RACIBOROWICKIEJ",
  • Opracowanie SCENARIUSZA FILMU,
  • Wykonanie kilkunastu fotogramów składających się na MOBILNĄ WYSTAWĘ o historii Parafii oraz jej Fundatora Jana Długosza.