Życiorys

Absolwent AGH i kilku studiów podyplomowych, szkoleń, kursów z zakresu zarządzania oraz administracji publicznej.

W latach 1980-1990 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Wyrobów Metalowych "POLMETAL" w Krakowie. Przez pierwsze dwie kadencje wójt Gminy Zielonki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Krakowskiego. 0d 1997 do 1998 poseł na Sejm RP (wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego, przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Rządowego Projektu Ustawy o Dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego).

W latach 1999 – 2002 - pierwszy marszałek Małopolski. Członek Zarządu Związku Województw, przewodniczący Mix Komitetu – Wspólnej Komisji Konsultacyjnej, utworzonej na mocy decyzji Rady Stowarzyszenia Polski z Unią Europejską, której celem było przygotowanie polskich władz lokalnych i regionalnych do funkcjonowania w warunkach członkostwa Polski w strukturach unijnych, członek Krajowego Komitetu Sterującego programu SAPARD, Banku Światowego, Przewodniczący Komitetu Sterującego Kontraktu Wojewódzkiego oraz Komitetów Sterujących programów pomocowych UE (Phare – Odbudowa 2001, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza 2002) oraz Banku Światowego (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich), Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, Przewodniczący Strony Polskiej Polsko - Słowackiej Komisji do Spraw Współpracy Transgranicznej i in. W latach 1999 – 2002 Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,. W latach 2006 - 2010 ponownie sprawuje funkcje marszałka województwa małopolskiego.

Laureat m.in. nagrody im. Grzegorza Palki - Oskara Samorządowego (2001 r.), Róży Franciszki Cegielskiej (2010 r.) oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2005 r.) i Krzyża Oficerski ego Orderu Odrodzenia Polski (2009 r.) za wybitne zasługi dla polskiego samorządu terytorialnego oraz za budowę ustrojowej i społecznej pozycji samorządu terytorialnego.

Zmarł w swoim domu w Batowicach 25 maja 2011 r.