Miejsce wiecznego spoczynku

Marek Nawara został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.