SŁOWA

Moduł SŁOWA składa się z dwóch części: warsztatów pn.: „Słowa, słowa, słowa, słowa” oraz konkursu „Punkt widzenia, kąt widzenia”.

Warsztaty „Słowa, słowa, słowa, słowa” dla klas gimnazjalnych zogniskowane są wokół zagadnień etyki mowy i etykiety języka, środków i konwencji językowych oraz funkcjonowania związków frazeologicznych, a także netykiety i bezpieczeństwa w mediach społecznościowych. Warsztaty stanowią przygotowanie teoretyczne i praktyczne do konkursu „Punkt widzenia, kąt widzenia”.

Konkurs „Punkt widzenia, kąt widzenia” jest realizowany za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przez 6 tygodni w Internecie są publikowane zadania dotyczące cytatów z dorobku literackiego Stanisława Wyspiańskiego. Tam też trafiają odpowiedzi – komiksy, kolaże, memy, fotografie stanowiące interpretacje, ilustracje lub trawestacje oryginału. Konstrukcja zadań i aktywna moderacja sprzyjają rozprzestrzenianiu się publikowanych treści.

KONKURS WYSTARTOWAŁ!   #wyspianskipodkrakowem

Konto główne na Twitterze:   https://twitter.com/WyspianskiKRK

Data: wrzesień, październik 2017 r.
Prowadzący: Agnieszka Marczak, Urszula Sobczyk, Jakub Sobczyk

BIOGRAFIE PROWADZĄCYCH:

Agnieszka Marczak – absolwentka filologii polskiej oraz etnologii i antropologii kulturowej, zajmuje się edukacją polonistyczną i kulturową (m.in. w ramach projektu „Alfabet” przygotowującego uczniów szkół ponadgimnazjalnych do nowej matury z języka polskiego). Jest stałą współpracowniczką Działu Kultury Społecznej Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Urszula Sobczyk – absolwentka pedagogiki, laureatka nagrody Najlepszy Dyplom Roku 2011 na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się edukacją kulturową, historyczną i regionalną. Autorskie warsztaty prowadziła w Polskim Ośrodku Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, Muzeum PRL-u w Krakowie, Szkole Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu oraz innych instytucjach Dolnego Śląska i Małopolski. Od 2013 roku współpracuje z Muzeum Etnograficznym w Krakowie jako edukatorka, uczestniczka projektów badawczych i oświatowych oraz współautorka publikacji edukacyjnych.

Jakub Sobczyk – absolwent zarządzania w turystyce i organizacjach pozarządowych, dyplomowany animator kultury, trener kompetencji cyfrowych, instruktor w programach: Polska Cyfrowa Równych Szans, Działaj Lokalnie, Nowe Technologie Lokalnie oraz Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, koordynator ds. mediów społecznościowych i marketingu internetowego w Nowohuckim Centrum Kultury.

Zdjęcia z warsztatów

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA

W ramach projektu powstał zestaw materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przygotowywany przez zespół złożony z filologa polskiego, absolwenta edukacji artystycznej i pedagoga. Uwzględnienie perspektywy uczestników, ich potrzeb i zainteresowań, pozwoliło na stworzenie propozycji atrakcyjnych w formie i treści, aktualnych, dostosowanych do wytycznych podstawy programowej i warunków pracy w szkole. Materiały są udostępnione w Internecie na wolnej licencji CC BY-SA w postaci plików PDF.