KONTEKSTY

Opis modułu „KONTEKSTY”:

Moduł KONTEKSTY składa się z 3 części: „Czas kośby dobrych ziół i złych”, „Plotka o Weselu” oraz „Oni i my – my i oni”.

„Czas kośby dobrych ziół i złych” to spotkanie o charakterze wykładowo-warsztatowym na temat symboliki i roli roślin w twórczości plastycznej Stanisława Wyspiańskiego, w kontekście tradycji judeochrześcijańskiej, kultury antycznej, sztuki ludowej i sakralnej. Warsztaty kończą się wykonaniem prac graficznych – linorytów, inspirowanych roślinnymi winietami Wyspiańskiego.

Data: 29 maja 2017 r. w godz. 15.00-19.00

Miejsce warsztatów: Szkoła Podstawowa w Bibicach

Prowadzące: Lucyna Jaworska i Urszula Sobczyk.

Zdjęcia z warsztatów


„Plotka o Weselu” to część drugiego spotkania obejmująca krótki spacer po Krakowie z czasów Wyspiańskiego, który wprowadza w atmosferę miasta przełomu XIX i XX wieku i przybliża sylwetki jego mieszkańców – bohaterów „Wesela”. Spacer zawiera elementy questingu i geocachingu z wykorzystaniem archiwalnych materiałów prasowych, fotografii, wspomnień i multimediów.

Zakończenie spaceru jest równocześnie początkiem kolejnej części modułu KONTEKSTY pn. „Oni i my – my i oni”, która odbywa się już w przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Gra ma na celu wciągnięcie uczestników w świat „kolorów, krasych wstążek, pawich piór, kierezyj, barwnych kaftanów i kabatów” oraz w realia życia na podkrakowskiej wsi z uwzględnieniem problematyki relacji chłopów i mieszczan na przełomie XIX i XX wieku.

Data: 28 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-14.00

Miejsce spotkania: na Placu Jana Matejki w Krakowie

Miejsce gry: Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Prowadzące: Lucyna Jaworska i Urszula Sobczyk.

 

BIOGRAFIE PROWADZĄCYCH

LUCYNA JAWORSKA – absolwentka kulturoznawstwa, doktorantka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracowniczka Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zajmuje się znaczeniem, symboliką i wykorzystaniem roślin w kulturze tradycyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem kultury Ukrainy).

URSZULA SOBCZYK – absolwentka pedagogiki, laureatka nagrody Najlepszy Dyplom Roku 2011 na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się edukacją kulturową, historyczną i regionalną. Autorskie warsztaty prowadziła w Polskim Ośrodku Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, Muzeum PRL-u w Krakowie, Szkole Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu oraz innych instytucjach Dolnego Śląska i Małopolski. Od 2013 roku współpracuje z Muzeum Etnograficznego w Krakowie, jako edukatorka, uczestniczka projektów badawczych i oświatowych oraz współautorka publikacji edukacyjnych

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA

W ramach projektu powstał zestaw materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przygotowany przez zespół złożony z filologa polskiego, absolwenta edukacji artystycznej i pedagoga. Uwzględnienie perspektywy uczestników, ich potrzeb i zainteresowań, pozwoliło na stworzenie propozycji atrakcyjnych w formie i treści, aktualnych, dostosowanych do wytycznych podstawy programowej i warunków pracy w szkole. Materiały są rozpowszechniane w Internecie na wolnej licencji CC BY-SA w postaci plików PDF.