Wyspiański pod Krakowem. Słowa - Wzory - Konteksty Kultury.


Projekt „Wyspiański pod Krakowem. Słowa - wzory - konteksty kultury” wpisuje się w program obchodów 110 rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego, który w ostatnim okresie swojego życia opuścił Kraków i zamieszkał w pobliskich WĘGRZCACH. Jest ukierunkowany na rozwój potencjału kulturowego, aktywizacje i integracje mieszkańców podkrakowskich gmin, a w szczególności Zielonek i Michałowic. Ogniskuje się na trzech obszarach kluczowych dla twórczości Wyspiańskiego i jej współczesnej recepcji: KONTEKSTACH KULTUROWYCH, SZTUKACH PLASTYCZNYCH oraz LITERATURZE.

Cele szczegółowe projektu to:

1.       Wzmacnianie tożsamości lokalnej, rozbudzanie zainteresowania historią i dziedzictwem kulturowym regionu.

2.       Promocja czytelnictwa, rozwijanie potrzeby kontaktu ze sztuką oraz umiejętności wypowiadania się za pomocą tekstów kultury.

3.       Kształtowanie wrażliwości estetycznej, poczucia sprawczości oraz odpowiedzialności za ikonosferę i wspólną przestrzeń.

4.       Popularyzacja nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w zakresie edukacji polonistycznej, regionalnej i artystycznej.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę uprzystępnienia twórczości Stanisława Wyspiańskiego członkom społeczności będącej kustoszem pamięci o ostatnich miesiącach jego życia.

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary realizuje projekt „Wyspiański pod Krakowem. Słowa - wzory - konteksty kultury”, jako zadanie publiczne w obszarze kultury, z dofinansowaniem Województwa Małopolskiego w ramach programu „Mecenat Małopolski”
(na podstawie umowy nr I/695/KD/990/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.) oraz z dofinansowaniem wkładu własnego przez Gminę Zielonki.