Podaruj swoje kolory raciborowickiej świątyni, a wspomnienia dzieciom

O programie:

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i realizowanym od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest skierowany do stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji prospołecznych.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Realizatorzy wybierają Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL), które przeprowadzają coroczne konkursy grantowe. Grantobiorcy mogą realizować niezwykłe projekty zmieniające lokalną rzeczywistość i trwale przyczyniające się do budowania kapitału społecznego.

Ośrodkiem Działaj Lokalnie obejmującym gminy: Michałowice, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia - Wawrzeńczyce, Wielka Wieś jest Lokalna Grupa Działania „Korona Północnego Krakowa” z siedzibą w Raciborowicach.

Grant dla Fundacji:

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary wzięła udział w konkursie „Działaj lokalnie” i otrzymała grant na projekt pt. „Podaruj swoje kolory raciborowickiej świątyni, a wspomnienia dzieciom”, który realizowany będzie do końca 2018 roku.

Celem głównym projektu jest ożywienie i uprzystępnienia dziedzictwa kulturowego obszaru – średniowiecznej świątyni w podkrakowskich Raciborowicach oraz jej fundatora - Jana Długosza. Projekt będzie realizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową w Raciborowicach, Parafią oraz Fundacją „Plenerownia". Jest adresowany do całych rodzin.

Poprzez realizację projektu chcemy popularyzować wybitny średniowieczny zabytek i jego wspaniałe detale architektoniczne, ale także wywołać rodzinne wspomnienia, które są podstawą budowania tożsamości lokalnej.

Zostaną opracowane materiały dydaktyczne dla dzieci w postaci malowanek i puzzli, które służyć będą do wspólnego rodzinnego malowania, do wspólnego rodzinnego wspominania przeżyć związanych z zabytkowym kościołem - miejscem, w którym spotykamy się na wszystkich etapach naszego życia (chrzest, Komunia Św., bierzmowanie, ślub, obrzędy dożynkowe i pogrzeb), a także do edukacji historycznej związanej z przypomnieniem wybitnej postaci – Kronikarza Jana Długosza fundatora kościoła i patrona Szkoły Podstawowej w Raciborowicach.

Kontekst projektu:

Projekt wpisuje się w przygotowania społeczności lokalnej do zbliżających się wielkich rocznic związanych z parafią w Raciborowicach (550 rocznica), fundatorem świątyni Janem Długoszem (605 rocznica urodzin i 540 rocznica śmierci), a także 200 rocznicą powstania Szkoły Podstawowej w Raciborowicach (w 2019 r.) noszącej imię Jana Długosza.

Przesłanki do realizacji projektu były następujące:

1. Bliskość Krakowa, nowy styl życia mieszkańców powodują, że więzi z parafią stają się luźniejsze, przez co także zanika tożsamość lokalna i więzi społeczne. Warto, by zbliżająca się rocznica parafii stała się momentem, w którym wzmocni się integrację społeczności lokalnej i przypomni bogatą historię miejsca w powiązaniu z wybitną postacią - Janem  Długoszem.

2. Powszechna możliwość podróżowania po świecie i oglądania tysięcy wspaniałych miejsc relatywizuje, a nawet minimalizuje wartość lokalnego dziedzictwa i postaci z nim związanych. Projekt chce ożywić to miejsce przypominając ważne elementy z historii Raciborowic i dzieł życia Jana Długosza.

3. Istotnym czynnikiem budowania tożsamości kulturowej jest wspólne świętowanie. Jednak coraz go mniej w naszej lokalnej społeczności. W ramach projektu chcielibyśmy zaprosić ludzi do wspólnej, rodzinnej zabawy połączonej z artystyczną rywalizację, a zarazem edukacją historyczną i regionalną.

Działania w projekcie:

W projekcie zaplanowano organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, a także dla mieszkańców w celu szerokiej dyskusji nad tematem dziedzictwa kulturowego w naszej okolicy. Poprzez wspólne dyskusje zostanie zwrócona uwaga na ciekawe elementy architektoniczne najcenniejszego naszego zabytku tj. kościoła pw. Św. Małgorzaty. Planujemy szereg konkursów wiedzy, a także zabawę w układanie puzzli o tematyce architektury naszego kościoła.

Zawodowi plastycy zajmą się projektowaniem kolorowanek dla dzieci o tematyce projektu (zarysów budynków kościoła, szczegółów wystroju wnętrza, a także detali z okolicy oraz postaci kronikarza Jana Długosza itp.), ale w szkole na lekcjach informatyki dzieci poznawać będą programy komputerowe, które przetwarzają zdjęcia w różne formy plastyczne, w tym kolorowanki. Będzie to tylko jeden z elementów szkolnych przygotowań do uroczystej zabawy – spotkania z okazji rocznicy urodzin Jana Długosza, którą planujemy na początek grudnia (1 grudnia).

Będzie to impreza kulminacyjna dla projektu, podczas której artystycznie rywalizować będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Raciborowicach prezentując różne formy artystyczne.

Trwałym dorobkiem projektu będą udostępnione - na zasadach wolnej licencji – wzory kolorowanek na stronach Fundacji, Szkoły i Parafii, przeznaczone do edukacji zarówno w Szkole, Parafii, jak i w domach rodzinnych raciborowickich Parafian.

KOLOROWANKI do pobrania