Wymaszeruj z nami idee!

O projekcie

Laureat konkursu grantowego: Tu mieszkam, tu zmieniam

Projekt pod nazwą: "Wymaszeruj z nami idee", otrzymał dotację w ramach programu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam", organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły w porozumieniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A.,
który jest głównym donatorem Fundacji oraz na podstawie Umowy Darowizny nr TMTZ/2015/244 zawartej w dniu 31 sierpnia 2015 r. pomiędzy Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły a Fundacją im. Marszałka Marka Nawary.

Fundacja Banku Zachodniego WBK

Załączniki
Plakat projektu

pobierz plakat

Karta zgłoszenia

pobierz kartę zgłoszenia