WYCIECZKA EDUKACYJNA DLA DZIECI I ICH OPIEKUNÓW

Czy wycieczka na wysypisko śmieci może być interesująca, ciekawa, pasjonująca i wzbogacającą naszą wiedzę? Tak, jeśli wybierzemy się do Centrum Ekologicznego Barycz, zlokalizowanego przy składowisku odpadów komunalnych dla Krakowa. Można tam – poprzez zabawę – nauczyć się wszystkiego o segregacji śmieci i recyklingu.

13 października 2022 r. w ramach Projektu odbyła się wycieczka edukacyjna dla ukraińskich dzieci i ich opiekunów do Centrum Ekologicznego Barycz (składowisko odpadów komunalnych i ścieżka edukacyjna) oraz do Ogrodu Botanicznego w Krakowie (warsztaty w pasiece „Co w ulu bzyczy", dzieci dowiedziały się o życiu pszczół i pracy pszczelarza).

Uczestnicy wycieczki – dzieci wraz ze swoimi opiekunami, w ramach projektu „EKO GESTY DLA NASZEJ PLANETY – miały okazję 13 października br., by odwiedzić to modelowo zorganizowane, nowoczesne składowisko odpadów komunalnych w Krakowie.

Czasy gdy „wiatr rozwiewał plastikowe torby i podarte papiery, stada ptaków kołowały nad ogromnymi spychaczami, przesuwającymi niekończące się góry przywożonych odpadów komunalnych, a smród unoszący się nad rozkładającymi się śmieciami był nie do zniesienia w całej okolicy” są tutaj dawno minione. Dzisiaj przywożone na składowisko odpady są dokładnie ważone i ewidencjonowane według rodzajów, potem zagniatane kompaktorami, dezynfekowane wapnem chlorowanym i izolowane warstwą ziemi. W wyniku naturalnego procesu fermentacji odpadów powstaje biogaz, który jest przetwarzany w zespołach prądotwórczych na energię elektryczną i cieplną, a ta jest wykorzystywana na potrzeby własne instalacji i obiektów. Warto dodać, że koła i podwozia samochodów wyjeżdżających ze składowiska są dokładnie myte w automatycznych myjniach i nikt by nie poznał, że właśnie odstawiły kilka ton śmieci z naszych domów.

Wizyta w Baryczy zakończyła się w powstałym ostatniej wiosny Ogrodzie Edukacyjnym, gdzie spacerowaliśmy alejkami wytyczonymi pomiędzy polami kwiatów, a przy specjalnie zaprojektowanych stanowiskach edukacyjnych mogliśmy powtórzyć sobie wiedzę o zasadach właściwego postępowania z odpadami.

Potem pojechaliśmy do Ogrodu Botanicznego. Tam uczestniczyliśmy w warsztatach pszczelarskich w Pasiece Uniwersyteckiej. Uczestnicy, zasiedli w kręgu przed pasieką i słuchali opowieści o życiu pszczół, o ich roli w zapylaniu roślin oraz o tym jak bardzo te owady są pracowite. Dzieci przymierzały strój pszczelarza i poznały działanie podkurzacza, który pozwala na wyjęcie ramek z miodem z ula bez narażenia się na użądlenie przez pszczoły. Na koniec próbowaliśmy wielu rodzajów miodu. Po zakończonych zajęciach dzieci otrzymały certyfikaty i małe słoiczki miodu, które przez wielu zostały opróżnione jeszcze w trakcie drogi powrotnej.

Wycieczkę należy uznać za bardzo udaną. Pogoda była śliczna, ciepło, słonecznie, babie lato snuło się wraz z podmuchami wiatru, a sceneria złoto-czerwonych liści przypominała, że już mamy jesień. Uczestnicy wypełnili na koniec ankietę, w której zadeklarowali, że od dzisiaj będą bardzie EKO dla swojej PLANETY

                                                                                                                                                                                           >>