Rada i Zarząd fundacji

RADA FUNDACJI
Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński
Prof. dr hab. inż. Jerzy Jedliński
Andrzej Sasuła

 

ZARZĄD FUNDACJI
Monika Karlińska-Nawara - Prezes i Fundator