Projekt Nieznane motywy gór
i pejzażu Małopolski
w malarstwie religijnym

Nieznane motywy gór
i pejzażu małopolski
w malarstwie religijnym

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary realizuje w ramach Mecenatu Małopolski 2015 zadanie publiczne pn. „Nieznane motywy gór i pejzażu Małopolski w malarstwie religijnym”, które ma na celu opracowanie tematyki nigdy wcześniej niepodejmowanej, a będącej ważną częścią sztuki religijnej naszego regionu od czasów najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy.

Czas realizacji: kwiecień - listopad 2015 r.