Projekt Nieznane motywy gór
i pejzażu Małopolski
w malarstwie religijnym

Nieznane motywy gór i pejzażu małopolski w malarstwie religijnym

Założeniem projektu jest:

odszukanie w kościołach, klasztorach, kaplicach, plebaniach, kościelnych muzeach regionalnych, a także w zbiorach prywatnych na terenie Małopolski, obrazów o tematyce religijnej, na których - w tle lub na dalszym planie - widoczne są elementy rzeczywistego pejzażu lub architektury miejscowości lub regionu, w którym znajduje się obraz.

W naszym rodzimym malarstwie religijnym znana jest od wieków piękna tradycja umieszczania elementów polskiego krajobrazu w tle obrazów religijnych. W kościołach całej Polski, w tym także w Małopolsce, istnieje wiele obrazów, przedstawiających wizerunki Matki Boskiej, Pana Jezusa, Świętych i Błogosławionych, a także sceny biblijne - na których w tle ukazano fragment krajobrazu najbliższych okolic, widok wioski lub miasta, a niekiedy podobiznę kościoła czy klasztoru, dla którego obraz był malowany. Dzięki temu na obrazach tych zachowały się widoki, będące bezcenną dokumentacją wyglądu danej miejscowości lub zabytku (kościoła, klasztoru) z okresu powstania obrazu. Czasem są to jedyne znane widoki tych miejscowości lub zabytków sakralnych z odległych czasów, nierzadko sprzed kilku stuleci.

W okresie zaborów malowanie swojskich, rodzimych pejzaży na obrazach religijnych było przejawem patriotyzmu artystów oraz fundatorów. Zestawienie treści religijnych z polskością stanowiło charakterystyczny rys naszej sztuki, szczególnie w XIX wieku. Dzieła te wzbogacają spuściznę rodzimej sztuki chrześcijańskiej, będąc cennymi dokumentami historii regionu, przechowującymi dla pamięci pokoleń unikalne obrazy przeszłości.

Projekt Fundacji im. Marszałka Marka Nawary ma na celu zinwentaryzowanie i opracowanie naukowe jak największej ilości tego rodzaju dzieł, zakończone publikacją książkową, która przybliży je szerszemu gronu czytelników - historykom, znawcom regionu, duchownym oraz miłośnikom kultury Małopolski.

Realizacja tego przedsięwzięcia nie jest jednak możliwa bez życzliwej pomocy księży, pełniących posługę duszpasterską w całej Małopolsce. I dlatego Fundacja im. Marszałka Marka Nawary zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich Księży I Zakonników o przesłanie wszelkich informacji na temat opisanych rodzajów obrazów, o ile takowe znajdują się na terenie Parafii, kościoła, czy klasztoru.

Informacje proszę przesyłać poprzez:

  • adres mailowy: fundacjamarkanawary@gmail.com
  • adres korespondencyjny: 31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 12/39
  • kontakt telefoniczny: 602 512 221

Wielkie podziękowanie dla Wszystkich, którzy okażą zrozumienie i pomoc!