Projekt Nieznane motywy gór
i pejzażu Małopolski
w malarstwie religijnym

Nazwa działania podejmowanego w ramach projektu Sposób promocji działania oraz grupa adresatów
1. Wykonanie podstrony projektu na stronie Fundacji (kwiecień 2015) Strona będzie promowana w mediach, a także w listach do instytucji i organizacji kulturalnych (kościoły, muzea itd.).
2. Listy mailowe, skierowane do proboszczów oraz przeorów w Małopolsce, a także przedstawicieli regionalnych instytucji muzealnych (kwiecień 2015) Wysłanych zostanie około 100 listów mailowych w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie oraz z prośbą o pomoc w poszukiwaniach obiektów, które mogą być przedmiotem badań w projekcie.
3. Wydawnictwo książkowe (październik-listopad 2015 r.) Książka w nakładzie 200 egz. będzie dystrybuowana do środowisk związanych z opisanymi miejscami oraz do osób i instytucji zainteresowanych przedmiotem projektu. Będzie także przekazana do bibliotek z listy obowiązującej przy posiadaniu numeru ISBN.
4. Prezentacja publiczna i towarzysząca jej ulotka (listopad 2015 r.) Przewiduje się co najmniej jedną prezentację publiczną wydawnictwa. Będzie wydana także ulotka w nakładzie 100 egz. , która będzie towarzyszyła prezentacjom książki. Będzie służyła zarówno promocji wydawnictwa, jak i Fundatora (Województwu Małopolskiemu).