O projekcie

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary otrzymała grant z Mecenatu Małopolski na realizację projektu pt. WĘDRUJĄC OBRZEŻAMI „OSWOJONEGO” ŚWIATA, którego celem jest upamiętnienie osoby i dorobku zmarłego w 2020 r. Mirosława Mąki - etnologa, artysty, znawcy kultury Tatr i Podhala, działacza opozycyjnego, a także podróżnika i badacza kultury Indian Keczua, znawcy starych książek, grafik, malarstwa. W ramach projektu zostaną wydane wybrane dzieła Mirosława Mąki, a także zorganizowane zostanie taternickie wspomnienie wraz z uroczystym wmurowaniem tablicy pamięci na Wiktorówkach.

Mirosław Mąka był człowiekiem niezwykle skromnym, którego wielu określało „niedzisiejszym”. Miał nieprzeciętną intuicję badawczą, którą łączył z wiedzą etnologiczną i antropologiczną oraz z artystyczną wrażliwością i humanistyczną elokwencją. Pozwalało mu to tłumaczyć zjawiska tego świata zarówno w poważnych artykułach naukowych, jak i w rozmowach z przyjaciółmi.

Posiadał doświadczenia z badań terenowych sztuki i rzemiosła ludowego, architektury drewnianej, folkloru i wierzeń ludowych m.in. z terenów Podhala, Orawy i Spisza. Opublikował dwie książki i wiele artykułów z zakresu antropologii sztuki, a także dotyczących wspinaczek i trekingów.

W ostatniej dekadzie prowadził badania etnograficzne w Peru, łącząc je z podróżniczym poznawaniem kraju i działalnością alpinistyczną w północnych Andach Peruwiańskich

W ramach projektu przewiduje się:

  1. Wydanie wybranych dzieł Mirosława Mąki szczególnie poświęconych górom i Małopolsce. Artykuły poprzedzą komentarze, związane z powstaniem i kontekstem utworu, napisane przez osoby związane z daną dziedziną/projektem.
  2. Zaprojektowanie, wykonanie i zawieszenie tablicy pamiątkowej na skalnym murze Przy Sanktuarium MB Królowej Tatr na Wiktorówkach, gdzie upamiętniani są ludzie, którzy odeszli, a byli związanych z górami.
  3. Organizację „taternickiego” spotkania wspominkowego w Zakopanem.
  4. Promocję książki w Krakowie (prawdopodobnie w Bibliotece Górskiej).

 

PROJEKT JEST ODDANIEM HOŁDU NIEZWYKŁEMU CZŁOWIEKOWI, KTÓRY CZĘSTO WĘDROWAŁ OBRZEŻAMI "OSWOJONEGO" ŚWIATA I PATRZYŁ NA NIEGO PRZEZ PRYZMAT WRAŻLIWOŚCI WŁASNEJ DUSZY.

 

Projekt będzie realizowany w 2021 r. przez Fundację im. Marszałka Marka Nawary z dofinansowaniem Województwa Małopolskiego z programu MECENAT MAŁOPOLSKI

>>