PIEŚNI DOMOWE


KONTEKST PROJEKTU

Muzykę ludową cechuje prostota środków muzycznych, ale o jej randze artystycznej decydują środki wyrazu, ekspresja i semantyka treści opowiadanej historii. Organizacja etno - warsztatów muzycznych będzie miała na celu przepracowanie dawnych pieśni domowych i okazjonalnych oraz ich wykonanie przez współczesnych muzyków, którzy - w pełnym szacunku dla tradycji - będą je chcieli odtworzyć wraz ze swoimi emocjami
i wrażliwościami. Spotkania warsztatowe będą okazją do nawiązania relacji pokoleniowej, w której starsze osoby występować będą w roli mistrzów dla swoich dzieci i wnuków, a te w roli uczniów obcujących
z historią i tradycją rodzinną, lokalną, regionalną.

OPIS

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu etno-warsztatów muzycznych w 3 miejscach na obszarze Lokalnej Grupy Działania. 1 cykl warsztatów to 3 spotkania warsztatowe i koncert.

PROWADZĄCA

Prowadząca - JOANNA SŁOWIŃSKA wybitna artystka polskiej sceny muzyki tradycyjnej, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, laureatka wielu nagród , w tym „Gloria Artis Zasłużony Kulturze". Współzałożycielka zespołu „Muzykanci”.

 

1. REKRUTACJA, PIERWSZE SPOTKANIA, WIZYTY U ŚPIEWAJĄCYCH SENIORÓW

„..Śpiew jest według mnie najdoskonalszym sposobem wykorzystania głosu, a pieśń – formą, w której mieści się świat. Łączy w sobie piękno głosu ludzkiego i – poprzez słowa – ludzkiej myśli…” (Joanna Słowińska)

W każdym z trzech miejsc projekt wygląda podobnie. Najpierw jest pierwsze spotkanie, na które zaproszeni są mieszkańcy zainteresowani pieśniami ludowymi.

Spotkanie jest otwarte, ale głównymi postaciami są osoby starsze, których pamięć domowego i okazjonalnego śpiewania sięga najdawniejszych czasów (liczba osób 10-15).

Ponadto Prowadząca odwiedza osoby wskazane przez lokalną społeczność w celu zebrania informacji
o pieśniach i kontekstach ich powstawania oraz wykonywania.

2. OPRACOWNIE MATERIAŁÓW MUZYCZNYCH i ICH KONTEKSTÓW

„…Pieśń ludowa, tworzona przez pokolenia, niesie przekaz pozawerbalny przeszłych pokoleń. Kiedyś spełniała
w życiu człowieka wiele funkcji; nie była od niego oderwana, ale dopełniała je, towarzysząc ludziom od narodzin do śmierci, w czasie pracy i w czasie zabawy…” (Joanna Słowińska)

Po zebraniu materiałów p. Joanna w swoim studiu przetwarza zebrany materiał na repertuar - listę utworów, które są przedmiotem warsztatów zwieńczonych lokalnym koncertem. Ze względu na myśl przewodnią towarzyszącą Projektowi, przy wyborze utworów ważne są „konteksty Natury”.

3. TRZYDNIOWE WARSZTATY ZAKOŃCZONE KONCERTEM

„…Wspólne śpiewanie, radosne i wyrażające trwogę, jednoczące i określające człowieka względem innych ludzi
i względem Boga – to najpełniejszy byt pieśni..” (Joanna Słowińska)

Materiały opracowane przez p. Słowińską są ćwiczone na warsztatach, a następnie odbywa się koncert grupy warsztatowej, ale także i Artystki z jej muzykami.

Miejsce koncertu wybiera grupa – kościół, sala wiejska, dom kultury itd.

PRZESŁANIE PROJEKTU

„…Śpiew to pasja, wyzwolenie, sposób na życie. Spotykając się we wspólnym śpiewie, doświadczamy piękna i mocy współbrzmienia, odnajdujemy wspólną, łączącą nas pieśń. Śpiewając razem posłuchajmy siebie – posłuchajmy się wzajemnie!...”
(Joanna Słowińska)

Pieśni dawne nawet „oswojone" współczesnym bagażem doświadczeń i gustów udowadniają zawsze ponadczasowość ich muzycznych fraz i słów będących niezmiennie aktualną mądrością ludową. Dlatego tak bardzo trzeba sięgać do zasobów pamięci żyjących jeszcze ludzi starszych i archiwizować słowa i nuty, opowieści i konteksty, bo czas mija, a ludzie tak szybko odchodzą na zawsze. Projekt „….” ma uwrażliwić nas na otaczające dziedzictwo kulturowe, które jest i w nas, i wokół nas, a nasi starsi bliscy są źródłem wiedzy, z którego warto czerpać i przekazywać ją dalej i dalej, bo tak budujemy tradycję i tożsamość wspólnoty.