Skarby Kaligrafii Lokalnej

Galeria Skarby kaligrafii lokalnej została zrealizowana w ramach projektu „Piórem i pędzlem nasza historia pisana”.
To pomysł na pokazanie przykładów dawnych ksiąg, dokumentów, listów, kartek pocztowych i innych ręcznych zapisków,
by ocalić od zapomnienia piękną sztukę kaligrafii. Fragmenty listów i dokumentów zamieszczamy z opisami ich właścicieli,
które są przybliżeniem kontekstów powstania dokumentu, a czasem komentarzem osobistym prezentowanego tekstu.

Mamy nadzieję, że prezentacja skarbów lokalnej kaligrafii będzie okazją do wielu rozmów,
wspomnień i wzruszeń wśród naszej lokalnej społeczności.

Galeria Skarby Kaligrafii lokalnej działa w oparciu o Kartę Zasad Archiwów Społecznych
Uczestnictwo w projekcie jest równoczesną akceptacją jej zapisów.