OTULENI MAŁOPOLSKĄ

Fundacja zrealizowała w 2022 roku, dwa zadania publiczne zlecone przez Województwo Małopolskie, a skierowane do dzieci z Ukrainy, ich opiekunów oraz dla ich polskich przyjaciół. Pierwszym działaniem w ramach projektu była wycieczka do Kopalni Soli w Bochni pn. „OTULENI MAŁOPOLSKĄ – niebiesko-żółta perspektywa dziedzictwa kulturowego i współczesnej gościnności”, który ma charakter edukacji regionalnej. Wkrótce zamieścimy obszerną relację.