Rok 2022 pełen wspaniałych projektów

W roku 2022 Fundacja zrealizowała wiele wspaniałych projektów. Kolejne doświadczenia zostały zebrane w zarówno projektach ekologicznych, jak i edukacyjnych. Dwa projekty skierowane były do dzieci z Ukrainy. Dorobek Fundacji to nie tylko nowe znajomości i przyjaźnie, ale także wystawy on-line oraz materiały dydaktyczne udostępnione na stronie www. Dziękujemy wszystkim zaprzyjaźnionym organizacjom pozarządowym, placówkom oświatowym, w tym przede wszystkim Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych, Sołtysom i Kołom Gospodyń Wiejskich oraz uczestnikom zajęć - mieszkańcom naszej części Małopolski. Oby współpraca trwała także w kolejnych latach i przynosiła radość społeczności lokalnej.