EKO GESTY DLA NASZEJ PLANETY

Projekt jest dedykowany ukraińskim dzieciom i ich opiekunom, którzy przybyli do Polski uciekając przed wojną, a którym chcielibyśmy – w atrakcyjny sposób - pokazać standardy postępowania z odpadami, które na co dzień produkujemy, a także uwrażliwić ich na potrzebę ochrony środowiska.

Zapewne trudno będzie mówić o codziennych eko-gestach, gdy jest wojna i giną ludzie w walce z rosyjskim agresorem. Uważamy jednak, że obywatele Ukrainy powinni być świadomi, jakie wyzwania czekają ich po wojnie, także w zakresie ekologii, bo inwazja w wielu miejscach doprowadziła do katastrofy ekologicznej. Tak więc dzisiaj będziemy UCZYĆ SIĘ DROBNYCH CODZIENNYCH GESTÓW, KTÓRE W DUŻEJ SKALI SPOWODUJĄ, ŻE WSPÓLNIE URATUJEMY NASZĄ PLANETĘ - ZIEMIĘ!