MINĘŁO 12 LAT OD ŚMIERCI MARKA NAWARY

 
To już 12 lat, odkąd odszedł od nas Marek Nawara, Patron Fundacji. Wspomnijmy dzisiaj jednego z najbardziej aktywnych polskich samorządowców, współtwórcę obecnego ustroju samorządu w Polsce, przypominając jego słowa wygłoszone 6 października 2010 r., podczas konferencji „Szanse i wyzwania dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce”, która odbyła się w gmachu Senatu RP. Marek Nawara mówił wtedy m.in., że „powstanie samorządu terytorialnego w wyniku przemian ustrojowych,jakie miały miejsce po 1989 roku, uznaje się – całkowicie słusznie za jedno z najcenniejszych osiągnięć odradzającej się polskiej demokracji. Była to także realizacja jednego z postulatów Wielkiego Ruchu Solidarności z 1980 roku.(…).
 
Natomiast "wprowadzenia powiatów i województw samorządowych wynikało z przekonania, że pozwoli to na efektywniejsze oraz sprawniejsze zarządzanie środkami publicznymi. Miało także stanowić istotny element w procesie dostosowania polskiego systemu administracyjnego do rozwiązań stosowanych w państwach Unii Europejskiej".(…)
 
(…) "W chwili obecnej bardzo istotną kwestią staje się dokończenie reformy administracyjnej rozpoczętej w latach dziewięćdziesiątych. Samorząd wojewódzki już w pełni dojrzał i jest gotowy na przejęcie wszelkich zadań merytorycznych o charakterze regionalnym, zgodnie z zasadą subsydiarności. Ostateczne uporządkowanie kwestii kompetencyjnych pozwoli na znaczące zwiększenie efektywności wykonywania zadań przez samorządy oraz na unikanie sporów, a także dublowania działań".
Marek Nawara zakończył apelem o dalszą decentralizację państwa, tłumacząc, że „…mocne włączenie regionalnych społeczności w sprawy publiczne sprzyja znacznie efektywniejszemu realizowaniu zadań publicznych. PRZYCZYNIA SIĘ TAKŻE DO STABILIZACJI CAŁEGO PAŃSTWA I UMACNIANIA WARTOŚCI DEMOKRATYCZNYCH.” 
 
Słowa jakże bardzo aktualne i dzisiaj...

Załączniki: