Prace konkursowe do VI edycji można składać do końca marca 2023

Termin składania prac na VI Konkurs im. Marszałka Marka Nawary za rok 2022 na najlepsze prace naukowe - licencjackie, magisterskie i doktorskie o tematyce samorządowej został przedłużony do końca marca 2023. Prace należy składać do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wręczenie nagród odbędzie się przed wakacjami.

Niezależnie od tego zapraszamy studentów i doktorantów podejmujące w swoich rozprawach tematykę samorządową do współpracy z władzami gmin, powiatów i województw. W ten sposób spełniać się będzie wizja Patrona Konkursu, by samorządy współpracowały z uczelniami nie tylko przy wielkich zleceniach badawczych, ale i przy rozwiązywaniu codziennych problemów. Nawet prace licencjackie, ukierunkowane na potrzeby lokalne mogłyby pomóc mniejszym gminom zebrać materiał badawczy, by wesprzeć proces decyzyjny, czy rozwiązywanie problemu ich mieszkańców.

Załączniki: