OTULENI MAŁOPOLSKĄ - niebiesko-żółta perspektywa dziedzictwa kulturowego i współczesnej gościnności

Fundacja rozpoczęła realizację integracyjnego projektu edukacji regionalnej dla dzieci z Ukrainy i ich polskich przyjaciół uczących się w zaprzyjaźnionych z Fundacją szkołach podstawowych w Więcławicach Starych oraz w Luborzycy.
Tematyka przewodnia to legendy krakowskie i małopolskie. Dzieci ukraińskie poznawać będą nowe miejsce do życia, mieszkających tu ludzi, ich tradycje i historie. Dzieci polskie towarzyszyć im będą w warsztatach i wycieczkach krajoznawczych utrwalając sobie wiedzę o regionie i wzmacniając dumę z jego bogatego dziedzictwa. Będą się też uczyć bycia opiekuńczymi przewodnikami.

Załączniki: