Projekty Fundacji

ROK 2020  ______________________________________

_____________________________________________________________________

Zabytkoznawcze warsztaty - zdjęcia

WYSPIAŃSKI pod Krakowem
Słowa - Wzory - Konteksty Kultury

Aktywna Batowicka Jesień 2016

Dojrzały e-obywatel

Nieznane MotywyGór i Pejzażu Małopolski w Malarstwie Religijnym

Wymaszeruj z nami idee!

Najstarsza Fotografia Górali Tatrzańskich

Raciborowicka świątynia Jana Długosza

w blasku jesieni polskiego średniowiecza