Symboliczny krążek i zakończenie roku szkolnego

Wczoraj, 23 czerwca 2022 r. odbyło się pożegnanie klas VIII w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Długosza w Raciborowicach, której absolwentem był Patron Fundacji. Na uroczystość została zaproszona prezes zarządu Fundacji. Uczniowie przygotowali pożegnalne występy – piosenki, wiersze i tańce. Wiele wzruszeń towarzyszyło uczniom, gdy otrzymywali pamiątkowe „statuetki absolwenta” i dyplomy, wręczane m.in. przez wójta gminy Michałowice Antoniego Rumiana, gościa uroczystości.

Monika Karlińska-Nawara ofiarowała społeczności Szkoły niezwykły prezent, będący cenną pamiątką symbolicznego przełomu w naszej historii – to kawałek szlabanu granicznego między Polską a Słowacją, symbolicznie przepiłowanego w 2007 r. na  Łysej Polanie przez Marka Nawarę i jego odpowiednika ze Słowacji przy udziale setek górali i gości z obu krajów. Takich krążków jest zaledwie kilkadziesiąt. W pierwszą rocznicę śmierci Marka Nawary dostał go były premier Polski Jerzy Buzek, a drugi Fundacja ofiarowała IX Liceum, którego absolwentem był Marek Nawara.

Prezes Fundacji w swoim krótkim wystąpieniu zaapelowała do Absolwentów, by przełamywali wszelkie granice, które nas dzielą - zarówno te fizyczne, jak i mentalne - i by szanowali wartości wspólnoty europejskiej, w której udział – szczególnie w kontekście tragicznych wydarzeń w Ukrainie - daje nam poczucie bezpieczeństwa. Nic nie jest dane na zawsze! - po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat uczniowie kończący szkołę  otrzymują świadectwa w czasie, gdy za wschodnią granicą Polski jest prawdziwa wojna, giną nie tylko żołnierze, ale i cywile, w tym niewinne dzieci, a miliony ludzi opuszczają swoje domy szukając bezpiecznego schronienia. Dlatego do życzeń zdobywania cennej wiedzy na kolejnych etapach edukacji, pozytywnych emocji i pasji, a także serdecznych przyjaźni – prezes Fundacji dodała życzenia dla wszystkich – by na świecie zapanował pokój!