To już 11 lat... - Pamiętamy, wspominamy, tęsknimy!

Dzisiaj mija 11 lat od śmierci Patrona Fundacji. Pamiętamy, wspominamy, tęsknimy...! Upływ czasu potwierdza, że Marek Nawara był wybitnym samorządowcem, państwowcem i wizjonerem. W 1998 r. podczas wystąpienia inaugurującego pierwszą kadencję samorządu województwa powiedział „…Małopolska powinna stać się regionem inteligentnym, to znaczy takim, który w sposób świadomy i optymalny wykorzystuje swoje walory historyczne, kulturowe, geograficzno-przyrodnicze, gospodarcze i turystyczne…”, a kończąc III kadencję musiał dalej przypominać z całą stanowczością, że „…konieczna jest dalsza decentralizacja państwa i wzmocnienia roli regionów. Włączenie regionalnych społeczności w sprawy publiczne sprzyja efektywniejszemu wykonywaniu zadań publicznych, a także przyczynia się do stabilizacji państwa oraz umacniania wartości demokratycznych…”.

W dzisiejszej rzeczywistości jeszcze jeden cytat jest godny przypomnienia. Tym razem z wystąpienia Marszałka Marka Nawary podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju w 2010 r., do której został powołany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. „Nie ulega wątpliwości, że niewzruszalną podstawą decentralizacji w systemie finansów publicznych musi pozostawać zasada solidaryzmu społecznego, o czym wspomniał szanowny Pan Prezydent. W dzisiejszej debacie nie tylko ja też to podkreślam, bo wydaje mi się, że solidaryzm jest bardzo ważnym kryterium podziału pieniądza. Z drugiej strony istnieje bardzo duża potrzeba poszukiwania takich rozwiązań, które pozwoliłyby w większym stopniu korzystać jednostkom samorządu terytorialnego z wygenerowanych na swoim terenie dochodów.”