Nagrody RESPECTUS za rok 2021 wręczone

Wczoraj, tj, 19 maja odbyło się uroczyste wręczenie nagród RESPECTUS im. Marszałka Marka Nawary za rok 2021 w gabinecie marszałka województwa, przy ul. Basztowej.
Nagrodę główną RESPECTUS otrzymała dr Aleksandra Jasińska za rozprawę doktorską pt.: "Samodzielność wydatkowa a kondycja finansowa gmin w Polsce" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Kosek-Wojnar na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
I. wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymała mgr Gabriela Siwka za pracę pt.: Modele poszerzania granic miast w kontekście średnich miast wojewódzkich, wykonana pod kierunkiem Pana dr. hab. Krzysztofa Gwosdza, na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Nagrody wręczali: Gospodarz miejsca Witold Kozłowski, marszałek WM, Stanisław Bisztyga, radny województwa oraz Monika Karlińska-Nawara prezes Fundacji.
Nagroda RESPECTUS przyznawana jest od pięciu lat, każdego roku za najlepsze rozprawy doktorskie oraz magisterskie i licencjackie w Małopolsce, dotyczące ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, jak również prezentujące sylwetki postaci związanych z samorządem terytorialnym. Prace mogą być także ukierunkowane na tematy szczegółowe, związane ze współpracą samorządów i uczelni, np. na problemy oraz zagadnienia zlecone przez samorządy, ważne w praktyce funkcjonowania tych instytucji.
Laureat nagrody głównej RESPECTUS oprócz dyplomu i gratyfikacji pieniężnej otrzymuje wyjątkową statuetkę według projektu Jana Michalskiego, a wykonywaną co roku przez prof. Józefa Wąsacza z ASP.
Zapraszamy do udziału w VI EDYCJI KONKURSU o nagrodę RESPECTUS za rok 2022.