Jubileusz 70. urodzin Kardynała Kazimierza Nycza

Z biogramu JE Ks. Kardynała Kazimierza Nycza

Ks. Kardynał Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 w Starej Wsi koło Oświęcimia. W 1967 ukończył naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicachi zdał tam egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Juliana Groblickiego 20 maja 1973 r. w Kaniowie. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Elżbiety w Jaworznie-Szczakowej.

Dla naszej raciborowickiej parafii  ważny był rok 1973, gdy ks. Kazimierz Nycz został wikariuszem  parafii św. Małgorzaty w Raciborowicach. Był z nią związany  do 1975 r. To wtedy stworzył wokół Parafii grupę młodych ludzi – uczniów i studentów - wśród których był śp. Marek Nawara. Przyjaźń z tych czasów przetrwała i spotkania grupy odbywają się w dalszym ciągu, choć Kardynał Nycz opuścił Małopolskę, a z grupy odeszły do wieczności już dwie osoby.


W 1976 r. uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Rok później został skierowany na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1981 r. uwieńczył studia katechetyczne rozprawą doktorską „Realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w archidiecezji krakowskiej” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. M. Majewskiego.

Po zakończeniu studiów podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Pomagał też w duszpasterstwie w skawińskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego i wykładał katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Przez rok pełnił funkcję wicerektora krakowskiego seminarium duchownego, do czasu, gdy 16 kwietnia 1988 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Nycza biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i biskupem tytularnym Villa Regis.

W chwili nominacji biskupiej ks. Kazimierz Nycz miał zaledwie 38 lat. Jako dewizę biskupiego posługiwania przyjął słowa Ex hominibus, pro hominibus (Z ludu i dla ludu). Konsekracji na Wawelu przewodniczył 4 czerwca 1988 r. ks. kardynał Franciszek Macharski.

W latach 1988-2004 biskup Nycz pełnił urząd wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. Organizował trzy ostatnie pobyty Jana Pawła II w Krakowie podczas pielgrzymek Ojca Świętego do ojczyzny. W jednym z wywiadów śp. bp Tadeusz Pieronek tak o nim mówił: „Poznałem kardynała Nycza w Krakowie, był moim studentem na Papieskiej Akademii Teologicznej. Już wtedy wyróżniał się dużym zainteresowaniem światem i świetną pamięcią. A gdy został biskupem pomocniczym w archidiecezji krakowskiej, dowiódł jeszcze, że posiada wybitny zmysł organizatorski, choćby przy przygotowaniach pielgrzymek Jana Pawła II do Polski”.

W 2004 r. Jan Paweł II mianował bp. Kazimierza Nycza biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, gdzie pozostawał aż do 2007 roku.

Arcybiskupem metropolitą warszawskim mianował biskupa Kazimierza Nycza papież Benedykt XVI w dniu 25 marca 2007, a ingres odbył się w Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2007. Z wiernej grupy raciborowickiej pojechała do Warszawy na tę uroczystość delegacja z Markiem Nawarą na czele, którą rozpierała wielka duma i radość z awansu Przyjaciela.

Ks. Kazimierz Nycz otrzymał paliusz arcybiskupi z rąk Ojca Świętego 29 czerwca 2007 i jeszcze w tym samym roku został mianowany ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego w Polsce nie mających własnego biskupa.

Biret kardynalski abp Kazimierz Nycz odebrał 20 listopada 2010 roku z rąk papieża Benedykta XVI w bazylice św. Piotra w Rzymie i objął w Rzymie swój kościół tytularny - Bazylikę św. Sylwestra i Marcina ai Monti niedaleko Koloseum.

W Warszawie kardynał Nycz ma bardzo wiele zasług. Między innymi zakończył trwający 25 lat proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki. Rozwinął także katechetyczną współpracę z młodzieżą - być może korzystając ze swoich raciborowickich doświadczeń. Największą zasługą jest jednak zakończenie budowy Świątyni Opatrzności.

Historia Świątyni Opatrzności liczy ponad 200 lat i wiąże się z Konstytucją 3 maja z 1791 roku, kiedy uchwałą posłów Sejmu Czteroletniego podjęta została decyzja o wybudowaniu świątyni jako wotum wdzięczności za Konstytucję. Kamień węgielny wmurowano już w XVIII wieku, ale rozpoczętą budowę przerwały rozbiory. Nie udało się do niej wrócić po odzyskaniu niepodległości, ani po wojnie. Dopiero z kolejną inicjatywą budowy świątyni wystąpił w 1989 roku prymas Józef Glemp.

Uroczyste otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej odbyło się 11 listopada 2016 r., a kardynał Kazimierz Nycz mówił wtedy: - „Nasze pokolenie ma tę satysfakcję, że robi to, co nie udało się mniej więcej dziesięciu poprzednim pokoleniom. Moment jest historyczny. Na to wydarzenie pokolenia czekały od 225 lat… Święto niepodległości zawsze zaczynało się od mszy w archikatedrze. Od tego roku będzie się już zaczynać mszą w Świątyni Opatrzności Bożej”

Kardynał Nycz tłumaczył, że w powstawaniu każdego kościoła są trzy etapy. Pierwszy to ten, kiedy do świątyni można już wejść, odprawić mszę, czy pasterkę. Drugi etap to pierwsze poświęcenie, a trzeci - to ostateczna konsekracja, kiedy nie pozostaje już nic do budowy, tylko drobne upiększanie. Mówił także „… pokolenie obecnych budowniczych może być dumne, że zbudowało świątynię, jakiś powód do dumy musi mieć też następne pokolenie. A zatem otwieramy świątynię i budujemy dalej!”

Dzisiaj Świątynia jest elementem składowym kompleksu Centrum Opatrzności Bożej, instytucji kultury powołanej przez kardynała Kazimierza Nycza. Zawiera się tam również Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków.

Kardynał Nycz ustanowił także każdą pierwszą niedzielę czerwca Świętem Dziękczynienia, którego idea jest nawiązaniem do historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z roku 1792.

 

  • W 1. rocznicę śmierci Marka Nawary Ks. Kardynał Macharski wraz z ks. Kardynałem Nyczem i wieloma innymi duchownymi sprawowali Mszę św. w Bazylice Mariackiej.

  • W 5. rocznicę śmierci Marka Nawary Ks. Kardynał Kazimierz Nycz odłonił tablicę poświęconą pamięci Absolwenta w Szkole Podstawowej w Raciborowicach.