V edycja KONKURSU "RESPECTUS 2021" OGŁOSZONA

Województwo Małopolskie i Fundacja im. Marszałka Marka Nawary ogłaszają V edycję dorocznego Konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie w Małopolsce, dotyczące ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, jak również prezentujące sylwetki postaci związanych z samorządem terytorialnym. Prace mogą być także ukierunkowane na tematy szczegółowe, związane ze współpracą samorządów i uczelni, np. na problemy oraz zagadnienia zlecone przez samorządy, ważne w praktyce funkcjonowania tych instytucji.

Celem Konkursu jest wyłanianie i nagradzanie osób, które wnoszą znaczący wkład intelektualny, w budowanie Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa szanującego zasadę pomocniczości w stosunku do samorządu terytorialnego.

Patronem Konkursu jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

  1. Przedmiotem oceny będą prace magisterskie i licencjackie obronione przed terminem nadsyłania prac na Konkurs, jak również prace doktorskie - obronione lub zrecenzowane, z wyznaczonym terminem obrony.
  2. Konkurs odbywa się dorocznie i obejmuje prace obronione w poprzednich trzech latach kalendarzowym.
  3. 3. Piąta  edycja konkursu dotyczy prac obronionych w latach 2019, 2020 i 2021.

Prace wraz z dokumentacją należy przysyłać do 25 listopada  2021 roku na adres:

Departament Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Os. Teatralne 4a, 31-495 Kraków

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs im. Marszałka Marka Nawary – V edycja”.

 

Dla Autorów najlepszych prac przewidziano nagrody i wyróżnienia.

W pierwszej edycji konkursu (2017 r.), pierwsza nagroda wyniosła 2000 zł, a wyróżnienie 1500 zł. W roku 2018 przyznano główna nagrodę – 2500 zł brutto oraz 1500 zł brutto za wyróżnienie. Pula nagród w 2019 r. wyniosła 7000 zł, a za 2020 pierwsza nagroda wynosiła 2500 zł netto. Laureat głównej nagrody otrzymuje także statuetkę „Respectus” zaprojektowaną przez Artystę Jana Michalskiego, a wykonywaną co roku, jako jednostkową rzeźbę przez prof. Józefa Wąsacza. Wszyscy dotychczasowi Laureaci nagrody głównej otrzymywali zaproszenie do Parlamentu Europejskiego od prof. Jerzego Buzka.

Załączniki: